Ha finalitzat el plaç d’inscripció

Un cop creats els grups, s’avisarà per correu electrònic als participants al taller.